Vijesti

24.11.2017 u Sarajevu je, u organizaciji Kongresa Bošnjaka svijeta, održan Simpozij na temu Geopolitički značaj rijeke Drine. Na Simpoziju su kao predavači učestvovali akademik, prof.dr. Muhamed Filipović, predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, akademik prof.dr.Džemal Najetović,  dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, profesor blasti Javnog prava i Međunarodnog prava i ekspert za međunarodne odnose, akademik Abdulah Sidran,književnik,  doc.dr. Izet Bijedić, espert iz oblasti geopolitičkih nauka te dipl.ing. mašinstva Emir Avdić, prvi direktor hidroelektrane Višegrad, ekspert iz oblasti energetike.

                  

Kroz Simpozij je između ostalog, analizirano i korištenje hidropotencijala rijeke Drine.

Činjenica je da je, pored brojnih drugih problema sa kojima se Bosna i Hercegovina susreće, konstantno prisutna i  problematika krađe energije i finansijskih sredstava koja se obezbjeđuju sa zajedničkih energetskih objekata na rijeci Drini. Stoga je Kongres Bošnjaka svijeta odlučio pozvati  sve patriotske snage Bosne i Hercegovine kao i zakonodavne i izvršne vlasti  na jedinstveno djelovanje u odbrani prava Bosne i Hercegovine, na pokretanje i provođenje procedura za vraćanje prava na hidroenergetski potencijal rijeke Drine. 

Snimak sa Simpozija možete pogledati na linku

I dio: https://www.youtube.com/watch?v=_9HUxZVIcUY

II dio: https://www.youtube.com/watch?v=JzbaLfNZdGs

KBS

Gdje smo?

Kontaktirajte nas

Glavni ured Sarajevo

71000 Sarajevo, Titova 7
Bosna i Hercegovina
+387 33 222 886
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.